Steun ons als donateur!
Vrijwilligers van de Stoomtrein Goes-Borsele onderhouden en restaureren historisch spoorwegmaterieel. Momenteel wordt er zelfs gebouwd aan twee replica`s van de NS-motorwagens die oorspronkelijk (1927) op de SGB-spoorlijn reden.

Ondanks het vele vrijwilligerswerk is restauratie en replicabouw een kostbare zaak. U kunt dit werk structureel steunen door donateur te worden. Uw jaarlijkse donatie komt dan ten goede aan het materieelfonds.

Als donateur ontvangt u twee maal per jaar ons full colour magazine "De Stoomtrein", met nieuws en foto`s over onze activiteiten. Afhankelijk van het type donateurschap ontvangt u bovendien jaarlijks een tweepersoons vrijkaart en een uitnodiging voor een exclusieve activiteit.

De SGB is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan ANBI`s zijn aftrekbaar van de belasting.

U kunt heel eenvoudig donateur worden via de pagina Donateur worden in onze webshop. Hier leest u ook meer informatie over de verschillende soorten donateurschappen.

Natuurlijk kunt u zich ook als donateur melden via de telefoon (0113-270705) of e-mail (info@destoomtrein.nl)

Wilt u liever een eenmalige gift doen? Kijk dan op de pagina Eenmalige giften van de webshop.

Hartelijk dank voor uw steun!


ANBI-gegevens
De stichting Stoomtrein Goes-Borsele is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI: Een Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status betekent dat de SGB geen belasting hoeft af te dragen over schenkingen en erfenissen.

Voor u als donateur betekent onze ANBI-status dat u uw giften kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zo wordt het extra aantrekkelijk om een financieel steentje bij te dragen aan ons museum!

De ANBI-status vereist de publicatie van een aantal kerngegevens, welke u hieronder vindt:

Naam van de instelling

Stichting Stoomtrein Goes-Borsele

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

RSIN 4924861

Post- of bezoekadres van de instelling

Postadres: Postbus 250, 4460 AR Goes

Bezoekadres: Albert Plesmanweg 23, Goes

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI

Uit statuten: De stichting heeft ten doel: het exploiteren van een museaal spoorwegbedrijf, bij voorkeur met stoomtractie in de Zak van Zuid-Beveland, oorspronkelijk op de lijn Goes-Hoedekenskerke-Borssele, en voorts het verrichten van alle daarmede, naar het oordeel van het bestuur, verband houdende werkzaamheden.

Uit beleidsplan 2014-2020: Het, in hoofdzaak met vrijwilligers, een zo breed mogelijk publiek de spoorwegen van de jaren `30 van de vorige eeuw in Nederland laten ontdekken en beleven met behulp van een op elkaar afgestemde museale collectie en omgeving. Op de locatie Goes ligt de nadruk op de hoofdspoorwegen en ondersteunende museale voorzieningen. Op de locatie Hoedekenskerke worden de attractieve voorzieningen voorzien.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Samenvatting Beleidsplan 2014-2020, klik hier (pdf)

Functie van de bestuurders

Het bestuur van de SGB kent de volgende functies: voorzitter, penningmeester, secretaris, lid

Namen van de bestuurders

M.H. de Bart, voorzitter
H.C. van der Steenhoven, penningmeester
R.J. Oosting, secretaris
M. Akerboom, lid
N.X.C. Bax, lid
J.P. Geysen, lid
J.M.C.T van der Heijden, lid
M. Kastelijn, lid
P.G. Steketee, lid

Beloningsbeleid

Bestuurders van de SGB ontvangen voor hun activiteiten geen onkostenvergoeding, beloning of vacatiegeld.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten, financiƫle verantwoording

Samenvatting jaarverslag en jaarrekening 2012, klik hier (pdf)