Vraag & Antwoord
Hoe word ik medewerker?

Je kunt je aanmelden als belangstellende via e-mail of telefonisch. Zie voor adressen en nummers onder `aanmelden`. Een medewerker van de dienst M&O neemt zo spoedig mogelijk telefonisch contact met je op (reken op een aantal dagen tot een week). Er kan dan een afspraak gemaakt worden voor een persoonlijk kennismakingsgesprek waarin we kijken wat op dat moment de mogelijkheden zijn. In veel gevallen kan dan ter plekke de inschrijving gebeuren en worden een aantal organisatorische- en veiligheidspunten besproken.

Kan iedereen medewerker worden?

De meeste kandidaten (80-90%) kunnen wij direct een functie geven. Een aantal belangstellenden zal echter niet toegelaten worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld als men een functie ambieert die niet beschikbaar is, of waarvoor men niet geschikt is. Wij zullen echter steeds proberen om zoveel mogelijk mensen een leuke en passende positie te geven. De minimumleeftijd voor SGB-medewerkers is 14 jaar, voor de minispoorbaan in Hoedekenskerke geldt een minimum van 12 jaar. Een maximumleeftijd kennen we niet, maar we proberen uiteraard wel (per individu) zo goed mogelijk in te schatten of iemands ambities nog overeenstemmen met zijn of haar mogelijkheden.

Staan alle functies voor iedereen open?

Nee. Voor veel functies gelden aparte eisen voor de minimumleeftijd. Bovendien kunnen vaardigheden en conditie een rol spelen. Zo dient een stoker bijvoorbeeld goed ter been te zijn en zal een conducteur tenminste goed Nederlands moeten spreken. Per functie en per persoon zal dit bekeken worden, waarbij overwegingen als veiligheid en de uitstraling van het bedrijf een belangrijke rol zullen spelen. Aarzel echter nooit om gewoon je wensen kenbaar te maken, veel mensen kunnen meer dan ze denken. De uiteindelijke beslissing wordt echter altijd door de SGB genomen.

Op welke dagen wordt er bij de SGB gewerkt?

Trein- en locomotiefpersoneel is actief op de dagen waarop de trein rijdt (zie de dienstregeling voor een indruk), maar soms ook buiten die dagen, bijvoorbeeld bij extra ritten en op onderhoudsdagen.
Voor de Werkplaats, Vastgoed en Weg & Werken ligt het zwaartepunt op zaterdag en op dinsdagavond. Soms wordt er in kleiner groepsverband ook wel op andere dagen doorgewerkt, maar van nieuwe medewerkers verwachten we dat zij in eerste instantie op dinsdagavond en/of zaterdag komen meehelpen. Op die manier raak je namelijk het snelst "ingeburgerd" en kunnen we de beste begeleiding geven.

Hoe vaak moet ik naar de SGB komen?

Voor veel trein- en lokomotieffuncties geldt een minimum aantal van tien dienstdagen per jaar, voor machinisten is dit vijftien. Voor functies bij Weg & Werken en in de werkplaats geldt geen minimum, hoewel het natuurlijk weinig zinvol is om maar één of twee keer per jaar te komen. Om een paar mogelijkheden te geven: sommigen van ons doen in de zomer een aantal weken dienst op de trein, maar hebben daarbuiten weinig of geen mogelijkheden. Anderen komen elke dinsdagavond of elke tweede zaterdag of…..vul maar in. Belangrijk is in ieder geval duidelijkheid: als je jezelf hebt opgegeven voor bepaalde treindiensten en je bent ingeroosterd, dan wordt je uiteraard geacht ook daadwerkelijk te komen. Ook in de werkplaats geldt dat het prettig is als je collega`s weten wanneer je een keer een dag overslaat. Werk bij de SGB is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Binnen goede afspraken kan er echter heel flexibel worden gewerkt.

Hoe is de structuur van de SGB?

De SGB is een stichting met een bestuur, dat verantwoordelijk is voor het lange-termijn beleid, het financieel beleid, contacten met overheden en subsidiegevers en dergelijke. De dagelijkse leiding is echter uitbesteed aan de diensthoofden, die elk leiding geven aan één van de diensten van de SGB (Exploitatie, Materieel & Werkplaats, Weg & Werken, Vastgoed, Financiën & Informatievoorziening, Marketing, Medewerkers & Organisatie en Museum). Het diensthoofdenoverleg wordt voorgezeten door de bedrijfsleider, die ook zitting heeft in het bestuur. De diensten Materieel & Werkplaats en Weg & Werken beschikken verder vanwege hun omvang en takenpakket over een aantal groeps- en projectleiders, die de aansturing van respectievelijk afdelingen en projecten voor hun rekening nemen.

Met welke kosten moet ik rekening houden?

De SGB heft geen contributie. Wel moet je rekening houden met eventuele kosten voor werkkleding en uiteraard met je kosten voor het reizen naar de SGB.

Wat verdien ik ermee?

De SGB betaalt geen salaris en ook geen vergoeding voor `woon-werkverkeer`. Wel kan de SGB besluiten om in het hoogseizoen een bescheiden vrijwilligersvergoeding te betalen aan trein- en lokpersoneel.

Staat de SGB open voor zowel mannen als vrouwen?

Ja. De mannen zijn momenteel in de meerderheid, maar vrouwen worden van harte uitgenodigd om ook hun steentje bij te dragen aan de club. Voor mannen en vrouwen gelden voor alle functies dezelfde criteria.

Mag ik meerdere verschillende functies vervullen bij de SGB?

Ja. Elke medewerker is zelf verantwoordelijk voor een verantwoorde combinatie van functies. Realiseer je wel dat je elke functie op een juiste manier dient in te vullen en dubbele functies dus ook een dubbele belasting betekenen. Loop in het begin niet te hard van stapel en begin gewoon met één functie.