Materieel & Werkplaats
Het rijden met onze stoomtreinen mag dan onze opvallendste activiteit zijn, maar minstens zo belangrijk als het rijden is het onderhoud en de restauratie van ons historisch materieel. Dit is de taak van de dienst Materieel & Werkplaats (M&W), die in het historische tractiegebouw uit 1927 haar hoofdkwartier heeft. Hier verrichten tientallen medewerkers van de lokomotiefwerkplaats en de rijtuigwerkplaats hun werkzaamheden, vooral op zaterdag en op dinsdagavond, maar soms ook op andere tijdstippen.

Er bestaat een enorm gevarieerde hoeveelheid werkzaamheden in de werkplaats. Constructie- en aftimmerwerk, schuren en schilderen, lassen en slijpen. Maar ook inspecteren en rapporteren, schoonmaken en smeren, installatiewerk en allerhande vormen van probleemoplossing horen bij het omvangrijke takenpakket van M&W. Deze grote variƫteit aan taken levert ook een bonte verzameling medewerkers op. Velen hebben een technische achtergrond, maar niet allemaal. Het aardige van de SGB is namelijk dat veel vaardigheden `al doende` ontstaan. Vaak is dat ook nodig, omdat sommige kennis en technieken specifiek zijn voor ons bedrijf. Nieuwe medewerkers leren deze vaardigheden van de `oude rotten` in het vak.

Een bonte verzameling mensen betekent overigens niet dat de werkplaats een plek is waar in het wilde weg wordt geknutseld. Er wordt doelmatig en volgens planning gewerkt. Sommige werkzaamheden volgen een vaste cyclus, zoals de jaarlijkse grote inspectie van het dienstvaardig materieel. Voor andere werkzaamheden wordt een specifieke planning opgesteld, zoals voor restauratiewerkzaamheden. De complete restauratie van een rijtuig kan overigens makkelijk een periode van 4 of 5 jaar beslaan! De aansturing van dit alles geschiedt door het diensthoofd M&W (de “chef werkplaats”), daarin bijgestaan door groepsleiders in de verschillende afdelingen en projectleiders voor de grote restauratieprojecten.