Project Toeristische Hoofdas

Sinds enige jaren is een groot deel van de gemeente Borsele Nationaal Landschap. De Zak van Zuid-Beveland, zoals het gebied wordt genoemd is een prachtig cultuurlandschap. Dit bestaat uit kleine polders, vele dijken en een groot aantal soorten planten en dieren. Een flink deel van de eigen museumspoorlijn van de SGB voert door dit landschap. Vanuit de trein kan de reiziger al kennismaken met dit fraaie gebied.

Voor nationale landschappen geldt vooral dat ze behouden moeten blijven. Ook is het van belang om de toeristisch-recreatieve functie ervan te versterken. Maar wel op zodanig wijze dat het niet ten koste gaat van het gebied. In de Zak van Zuid-Beveland zijn diverse attracties op toeristisch-recreatief gebied aanwezig. Het gaat vooral om relatief kleinschalige attracties die een directe relatie hebben met natuur, landschap, agrarische producten, historische bebouwing. De meeste van deze attracties liggen binnen een paar honderd meter tot een tiental kilometer verwijderd van de museumspoorlijn. Door de ligging en de functie van de museumspoorlijn kan deze uitgroeien tot hoofdas in de ontsluiting van de Zak van Zuid-Beveland. Het gebied wordt niet doorsneden door grote autowegen. Een te grote verkeersdruk in het gebied is ook ongewenst, het gebied moet autoluw blijven. Door de diverse attracties wordt op beperkte schaal samengewerkt. Het is echter niet zo dat een gezamenlijk product wordt geboden.

Het project Toeristische Hoofdas Nationaal Landschap Zak van Zuid-Beveland heeft als doel de toeristisch-recreatieve functie van het gebied te ontwikkelen door de bezoekers een beter en meer samenhangend product te bieden. Enerzijds door het bereiken van meer samenwerking tussen de diverse attracties, anderzijds door verdere ontwikkeling van de reismogelijkheden. En de uitbreiding van de treinritten met motortreinen bij de SGB om als de dragende vervoersas in het gebied te functioneren.

Door een verbeterd product en door meer samenwerking kan de toeristisch-recreatieve functie van het gebied worden versterkt. Dit geldt natuurlijk voor alle in het gebied werkzame bedrijven in deze sector. De SGB wil hier een meer sturende rol in gaan spelen. Onder andere door een grotere rol te gaan spelen in het onderling verbinden van de diverse attracties. En door een verbeterd product dat noodzakelijk is om deze rol te kunnen uitvoeren. Ook kunnen de mogelijkheden op de huidige en nieuwe stations en haltes meer uitgebuit worden.

De reismogelijkheden worden uitgebreid op twee manieren. Enerzijds gaat de trein op meer plaatsen stoppen en wordt de treindienst vanaf Goes naar Hoedekenskerke verlengd tot Baarland en Oudelande. Anderzijds gaat de trein vaker dan de huidige twee retourritten per dag rijden zodat het publiek flexibeler is in het kiezen van een treinrit. Met de huidige infrastructuur, het huidige materieel en de exploitatie¬mogelijkheden ervan, is dat nog niet mogelijk. Door enkele investeringen wordt dit echter wel mogelijk gemaakt. De belangrijkste nieuwe voorzieningen voor de infrastructuur zijn de:

a. Aanleg van extra halteplaatsen met daarbij informatievoorzieningen en perrons, in de tweede fase te voorzien van wachthuisjes.

b. Verbetering van diverse gedeelten van de spoorlijn

c. Reactivering van het gedeelte van de spoorlijn tussen Hoedekenskerke en Baarland, in de tweede fase verder tot Oudelande

d. Verbetering van de verkeersbeveiliging bij enkele overwegen

e. Bouw van historische motorwagens voor de extra treindiensten

De motorwagen van het type dat in Zeeland dienstdeed, bestaat niet meer. Het is de bedoeling om binnen het project Toeristische Hoofdas te komen tot een replica van dergelijke in Nederland in de dertiger jaren voorkomende dieselmotorwagens. Aangezien in Nederland helemaal geen diesel¬motorwagens uit die periode bewaard zijn gebleven, zou het ook voor de spoorweghistorie van bijzonder grote betekenis zijn. Het past daarom goed bij de museale functie die de SGB heeft op spoorweggebied. Al in 2009 is gestart met enkele ritten met een geleend dieseltreinstel tijdens een evenement om ervaring op te doen. In 2010 wordt dit verder uitgebreid tot een twintigtal dagen. Hiertoe wordt een als tijdelijke voorziening in te zetten Duitse motorwagen (Schienenbus) gebruikt. Daarna zijn de te bouwen replica`s van de historische motorwagens gereed en kunnen de ritten worden uitgebreid tot ongeveer veertig dagen in het zomerseizoen als Toeristische Hoofdas.

Het project wordt in de periode 2010-2013 gerealiseerd door de vrijwilligers van de SGB.