Project Historische Goederentrein

De Stichting Stoomtrein Goes-Borsele is een museum met een waardevolle collectie spoorwegmaterieel binnen de Collectie Mobiel Erfgoed in Nederland. Maar liefst 48% van de collectie Railvoertuigen bezit de A-status binnen het Register Railmonumenten.

De Collectie Railvoertuigen van de SGB bestaat uit de collectie Locomotieven en de collectie Treinen. Een van de deelcollecties waaruit de collectie Treinen bestaat is de deelcollectie Goederentreinen. Hierin is een dertigtal wagens aanwezig waarmee een goed beeld kan worden gegeven van het goederenvervoer in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Er is ook samenhang met andere collecties van het museum, te weten het historische spoorwegemplacement in Goes dat onder meer als rangeerterrein dient. En de monumentale goederenloods waarin in vroeger dagen in Middelburg vele goederen werden op- en overgeslagen. Tevens beschikt het museum over een groeiende collectie vracht- en laadgoed en diverse karren en wagens.

Het is de bedoeling om in de komende jaren diverse goederenwagens te restaureren zodat ze kunnen worden ingezet in historische goederentreinen en er bij de goederenloods een compleet beeld ontstaat van het vroegere goederenvervoer. Met steun van diverse organisaties wordt in de periode 2007-2010 een drietal goederenwagens gerestaureerd. Het gaat hierbij om de gesloten goederenwagen CHD 7601 (HSM, 1882), de gesloten goederenwagen CHRKS 24758 (NS, 1929) en ketelwagen 510130 P (Nieuwe Matex, 1919). Tijdens het proces van het restaureren van de goederenwagens, door de SGB-vrijwilligers, is dit voor het publiek te volgen. De werkplaats is gelegen op het museumterrein in Goes en regelmatig geopend voor het publiek op de openingsdagen van het museum.

Nieuwsupdate 14 december 2010
Bij de restauratie van spoorwegmaterieel komen diverse ambachtelijke technieken aan bod, zoals het verbinden van stalen constructies door middel van klinken. In dit filmpje van Yannick de Vrieze wordt deze techniek getoond bij de restauratie van de Nieuwe Matex ketelwagen.