Procedure aanvraag werkzaamheden aan SGB spoorbaan
Doelgroep

Deze procedure is bestemd voor buren, overheden en aannemers die op, langs, onder of in de onmiddellijke nabijheid van de spoorbaan van de SGB werkzaamheden willen (laten) verrichten.

Inleiding en achtergrond

De Spoorbaan met ondergrond waar u werkzaamheden langs, op of onder wilt gaan verrichten is eigendom van de Stoomtrein Goes-Borsele. Om ervoor te zorgen dat de spoorbaan tijdens en na de door u gewenste werkzaamheden veilig berijdbaar blijft dienen de werkzaamheden tijdig aangevraagd te worden. Pas na het verkrijgen van de werkvergunning heeft u toestemming om de werkzaamheden te verrichten. Het betreden van de spoorbaan zonder werkvergunning is strafbaar volgens artikel 461 Wetboek van Strafrecht, Artikel 4 van de spoorlijnverordening Goes-Oudelande vastgesteld op 4 maart 1986, en Artikel 31 van het SGB Reglement. Vastgesteld door het bestuur van de SGB.

Vergunning aanvragen

Iedereen die plannen heeft voor werkzaamheden op of in de in de buurt van het SGB spoor, heeft een vergunning nodig. Als vuistregel geldt daarvoor een gebied van 3 meter vanaf de hart van het spoor alsmede de terreinen die eigendom van Stoomtrein Goes-Borsele Infrabeheer zijn.

Door het invullen en per e-mail versturen van formulier

WW_302 Formulier Aanvraag werkzaamheden aan spoorbaan

SGB streeft ernaar binnen acht weken uw vergunningaanvraag af te handelen. Dit kan langer duren als er vervolgonderzoek nodig is, bijvoorbeeld voor omvangrijke of complexe aanvragen.

De kosten voor het verkrijgen van een werkvergunning bedragen 250,- euro en dienen voorafgaand aan het verkrijgen van de werkvergunning voldaan te zijn. Een werkvergunning bevat informatie over de locatie, de tijdstippen, de technische uitvoering en contactpersonen.

De SGB behoudt zich het recht voor om een vergunning te weigeren als de aard of in de inpassing van de werkzaamheden dit vereist. In dat geval zal 50% van de rekening gebracht kosten gecrediteerd worden.