Project `De Treinenfabriek`

Mogelijk gemaakt door:

De SGB is in het bezit van een bagagewagen en enkele goederenwagens die gebouwd zijn door de fabriek Allan & Co in Rotterdam. Allan bouwde ook een van de motorwagens waarvan de SGB nu replica’s aan het bouwen is. Die fabriek stond vanaf 1916 aan de Kleiweg in Rotterdam langs de zogenaamde Ceintuurbaan, een ringspoorbaan die rond Rotterdam liep en de stations Rotterdam Maas en het hoofdstation Rotterdam Delftsche Poort met elkaar verbond. Daardoor kon de fabriek over een spooraansluiting beschikken. Allan bouwde hier trams, treinen en bussen. In 1959 moest Allan de fabriek sluiten en werd het fabriekscomplex overgenomen door de Rotterdamse Elektrische Tram (RET) die er haar centrale werkplaats vestigde. Omdat de remise voor de RET niet meer voldoet aan de huidige eisen zal het complex op korte termijn worden gesloopt. Pas in december kreeg de SGB lucht van deze sloopplannen. Nu is de SGB al vele jaren op zoek naar mogelijkheden om een museumgebouw in te richten dat tegelijkertijd onderdak kan bieden aan een groot deel van het historische materieel dat nu nog buiten staat. Wat zou er mooier zijn om dat onder te brengen in een originele treinenfabriek? De SGB zocht dus meteen contact met de RET. Daar stond men niet onwelwillend tegenover het idee om een deel van de fabriek over te plaatsen naar Goes, men had immers zelf ook al mogelijkheden verkend tot behoud maar dit bleek niet in de nieuwbouwplannen te passen. Men had daartoe al eerder zelf een bouwhistorisch onderzoek laten uitvoeren met daarin als conclusies: ‘Het voormalige fabriekscomplex aan de Kleiweg 244 is een waardevol historisch ensemble’ en‘dit gebouwencomplex verdient het om in enige vorm bewaard te blijven, tastbaar te blijven.’

Er moest echter snel worden gehandeld want de sloop was al gepland voor 2e week januari. Vanwege het SGB verzoek was de RET bereid de sloop uit te stellen en werd sloop van de grote constructiewerkplaats wat naar achteren geschoven in de planning. Daardoor ontstond iets meer ruimte om het project verder voor te bereiden. Het verplaatsen van dit imposant gebouw van 85x34 meter vanuit Rotterdam naar Goes heeft natuurlijk erg veel voeten in de aarde. Het demonteren en transporteren zodat het weer goed opgebouwd kan worden is heel bewerkelijk en dus ook kostbaar. Gelukkig heeft de SGB inmiddels behoorlijk wat ervaring met het verplaatsen van gebouwen.

Dankzij alle medewerking vanuit de RET en de belangrijke financiële ondersteuning van het Mondriaan Fonds gaat het lukken om het genoemde deel van het gebouw binnenkort te demonteren en naar Goes over te brengen.

De bedoeling is dat het gebouw een nieuwe plek krijgt ter hoogte van het huidige perron, tussen het AZC en Bison. De hele herbouw is een volgend traject dat meteen na aankomst opgestart zal worden. Daarvoor moet nog veel worden geregeld. Maar uiteindelijk zal de SGB straks beschikken over een authentieke treinenfabriek, waarin de historische collectie kan worden gestald en zichtbaar voor het publiek kan worden opgesteld en waarin exposities kunnen worden ingericht rondom dat materieel. In het gebouw wordt bovendien het perron gemaakt als overdekt vertrekpunt voor de SGB treinen, rechtstreeks vanuit het nieuwe museum. Maar natuurlijk is het gebouw zelf als Dé Treinenfabriek" op zichzelf al een bijzondere en imposante attractie!